Ingenium BION ...

Tytuł: Zmierzch życia
_____________________________________________________________________________________________________________


Tytuł oryginału: Looking into Later Life. A Psychoanalytical Approach to Depression and Dementia in Old Age


pod redakcją Rachael DavenhillPrzekład: Antoni Kaja, Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska


Stron: 405

Oprawa twarda

ISBN: 978-83-62651-76-4
Cena: 79 zł (w tym 5% VAT)

_____________________________________________________________________________________________________________


Spis treści


Przedmowa redaktorki serii (Margot Waddell)
O redaktorce i autorach
Wstęp
Wprowadzenie

Część I Zarys ogólny: przeszłość oraz teraźniejszość
1 Zmiany w myśleniu psychoanalitycznym oraz podejściu i usługach terapeutycznych (Rachael Davenhill)

Część II Głównie o depresji
2 Metapsychologia depresji (Cyril Couve)
3 Diagnoza (Rachael Davenhill)
4 Psychoterapia indywidualna (Rachael Davenhill)
5 Psychoterapia par – odrębność czy separacja? Opis pracy z małżeństwem wkraczającym w jesień życia (Anne Amos i Andrew Balfour)
6 „Tragiczno-komiczno-historyczno-sielankowe” – grupy i terapia grupowa osób w trzecim wieku (Caroline Garland)
7 Przeżywanie choroby – odrodzenie analizy w procesie rekonwalescencji (Ronald Markillie)

Część III Obserwacja i konsultacja
8 Obserwacja psychodynamiczna a wiek podeszły (Rachael Davenhill, Andrew Balfou, Margaret Rustin)
9 Konsultacja w działaniu (Maxine Dennis, David Armstrong)
10 Tam, gdzie nie chadzają anioły – idealizm, zwątpienie oraz blokady mentalne w pracy pielęgniarki (Anna Dartington)

Część IV Głównie o demencji
11 Wewnętrzne przymierze – relacje między początkiem a zmierzchem życia (Margot Waddell)
12 Erynie nie chcą rozejmu – problemy z pomieszczaniem w opiece nad osobami z demencją oraz ich opiekunami (Rachael Davenhill)
13 Fakty, fenomenologia oraz psychoanalityczny wkład w opiekę nad osobami cierpiącymi na demencję (Andrew Balfour)
14 Różowa wstążka (A.S. Byatt)
15 Opieka nad krewnym chorym na demencję – kto tak naprawdę cierpi? (Heather Wood)
16 Mój zdradziecki umysł – podróż w głąb choroby (Alzheimera Anna Dartington i Rebekah Pratt)
17 Mówienie o chorobie Alzheimera poprzez sztukę – późne malarstwo Williama Utermohlena (Patrice Polini)

_____________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________


Zmierzch życia to zbiór artykułów poświęconych emocjonalnym problemom ludzi starszych
i pracy z nimi. Autorzy związani są z londyńską Kliniką Tavistock, książka wpisuje się więc w wieloletnią tradycję prowadzonej
tam pracy na rzecz psychicznej oraz emocjonalnej kondycji tej grupy wiekowej.


„W książce perspektywę psychoanalityczną zastosowano w odniesieniu do obszarów, którym na przestrzeni
lat nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Dwie części – «Głównie o depresji» oraz «Głównie
o demencji» – zawierają relacje z pracy o charakterze klinicznym, konsultacyjnym czy superwizyjnym, prowadzonej
w formie spotkań indywidualnych, z parami, grupami, a także z instytucjami.
W obu częściach wrażliwość i wiedzę psychoanalityczną wykorzystano do analizy tych aspektów funkcjonowania
ludzkiego umysłu, które uznaje się na ogół za najmniej przejrzyste i najbardziej oporne na leczenia, lokujące się
więc poza obszarem zainteresowaniem tradycyjnie pojmowanej myśli psychodynamicznej.

Zakres poruszanych tematów oraz wnikliwość prac zawartych w niniejszym tomie zasługują na uznanie.
W wymiarze politycznym autorzy nie boją się piętnować skandalicznych deficytów odpowiedniej opieki psychologicznej dla
tej grupy wiekowej. Pod kątem psychoanalitycznym teksty wiele wnoszą i pozostają przystępne zarówno w opisie kluczowych
psychologicznych mechanizmów, jak również metody polegającej na połączeniu obserwacji i refleksji, tak ważnej
w tego rodzaju pracy. Wszyscy autorzy wykazują się niezwykłym wglądem oraz empatią wobec klinicystów, fachowców
i opiekunów, o których piszą.

Co nietypowe, uwzględniono także innego rodzaju relacje na temat pogarszania się stanu mentalnego: jedną fikcyjną
(opowiadanie autorstwa A.S. Byatt), jedną omawiającą dzieła malarskie, a także dwie pierwszoosobowe, dokumentujące
kolejno następstwa poważnej fizycznej choroby oraz Alzheimera.

Autorzy pozostałych rozdziałów – z jednym wyjątkiem są to członkowie personelu Kliniki Tavistock
– badają różnorakie wyzwania psychiczne i emocjonalne towarzyszące zmierzchowi życia. Zwracają uwagę
na delikatną naturę zależności między zasobami wewnętrznymi a bodźcami zewnętrznymi, a także na intensywniejsze
odczucia – wściekłość, rozpacz, strach, porzucenie – nieuchronnie wzbudzane zarówno w pracownikach,
jak i chorych. Mimo to książka pozostaje opracowaniem praktycznym, a przy tym napisanym z wrażliwością oraz niosącym nadzieję.”

Margot Waddell, Słowo wstępne redaktorki serii