Ingenium EMOCJE ...

Tytuł: Wykłady z psychoanalizy

Pojęcia i historia ich rozwoju

Tytuł oryginału:

Psicopatologia e psicoanalisi clinica

autor: Franco De MasiPrzekład: Danuta Golec, Dobrosława Gennari-Krakowiak

Stron: 202

Oprawa twarda

ISBN: 978-83-62651-53-5
Cena: 63,00 zł (w tym 5% VAT)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Spis treści


Wprowadzenie
1 O specyfice psychoanalizy
2 Formułowanie diagnozy w psychoanalizie
3 Znaczenie historii klinicznej
4 Modele psychoanalityczne
5 Nieświadome i rzeczywistość emocjonalna
6 Brak potwierdzenia doświadczenia emocjonalnego
7 Przeniesienie i relacja analityczna
8 Impas
9 Przeciwprzeniesienie
10 Regresja
11 Lęk
12 Fobia i panika
13 Trauma
14 Tożsamość i psychopatologia
15 Depresja melancholijna
16 Depresja niemelancholijna
17 Narcyzm
18 Wycofanie psychiczne
19 Rozważania końcowe

_____________________________________________________________________________________________________________

Wykłady z psychoanalizy to omówienie najważniejszych pojęć psychoanalitycznych istotnych z perspektywy pracy klinicznej. Franco De Masi wskazuje na fundamenty analitycznego myślenia, które warto poznać, zachować i docenić, gdyż – choć teoria i technika ewoluują – podstawowe elementy pracy klinicznej pozostają niezmienne. W kolejnych rozdziałach dyskusję poprzedza omówieniem procesu, który doprowadził do sformułowania danego pojęcia.

Kolejna książka tego wybitnego włoskiego psychoanalityka na pewno zainteresuje zarówno doświadczonych klinicystów, jak i adeptów psychoterapii, a także wszystkich, których interesuje specyfika podejścia psychoanalitycznego.


Młody analityk, którym ja także kiedyś byłem, pragnie poznać taki system teorii, dzięki któremu poczuje się bezpiecznie w pracy klinicznej. Niestety, poznanie analityczne nabywamy i stale wzbogacamy jedynie w praktyce analitycznej, dzięki czemu stajemy się bardziej skuteczni. Nie istnieje wiedza przydatna w każdej sytuacji. Analityk, także po osiągnięciu pewnego poziomu kompetencji, często ze zdumieniem napotyka coś, czego wcześniej nie poznał

Jeśli przyjmiemy taką perspektywę, stanie się jasne, że nie istnieje ogólna teoria psychoanalizy albo ogólna teoria wyjaśniająca, która byłaby pomocna w zrozumieniu złożoności wszystkich doświadczeń klinicznych. Istnieje za to kilka hipotez, które będą przydatne, jeśli zastosujemy je w pracy z pasującymi do nich formami zaburzeń. W psychoanalizie, podobnie jak w każdej dziedzinie nauki, nie ma prawd wiecznych, poważnym błędem jest więc traktowanie dzieł Freuda jako świętych tekstów, zamiast czytania ich, konfrontowania i integrowania z tym, co napisano później.

(fragm., Wprowadzenia)


Franco De Masi jest analitykiem szkoleniowym i superwizorem Włoskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, byłym prezesem Mediolańskiego Centrum Psychoanalizy oraz sekretarzem Mediolańskiego Instytutu Szkoleniowego. Z wykształcenie jest psychiatrą, przez wiele lat pracował w szpitalach psychiatrycznych. Mieszka w Mediolanie, gdzie prowadzi praktykę prywatną.

Dwie książki De Masiego – Podatność na psychozę i Praca z trudnymi pacjentami – ukazały się w ostatnich latach nakładem Oficyny Ingenium. Wkrótce ukażą się kolejne dwie pozycje tego autora: Perwersja sadomasochistyczna i Rozwikłanie zagadki psychozy.