Ingenium McD ...


Tytuł: Wiele twarzy Erosa
Psychoanalityczne badanie ludzkiej seksualności


Tytuł oryginału: The Many Faces of Eros.
A Psychoanalytic Exploration of Human Sexuality.


Autor: Joyce McDougall

Przekład:
Lech Kalita, Marta Lipińska


Stron: 270

Oprawa twarda

ISBN:
978-83-62651-22-1


Cena: 59 zł (56,19 zł +5%VAT)


„Ludzka seksualność ma nieodzownie traumatyczny charakter”. Tak Joyce McDougall rozpoczyna fascynujące badanie ludzkiej seksualności w jej rozlicznych przejawach. Autorka dowodzi, że od początku życia towarzyszą nam konflikty psychiczne wynikające z napięć między wewnętrznym światem pierwotnych popędów i ograniczającymi siłami płynącymi ze świata zewnętrznego. Psychoanaliza może więc wnieść znaczący wkład w badanie zakłóceń  i konfliktów psychicznych wpisanych w definiowanie tożsamości seksualnej i poszukiwanie miłości.

 

Niemowlę „pożerające” pierś matki odkrywa, że obiekt jego erotycznych pragnień jest odrębną istotą – to pierwsza strata. Potem małe dziecko odkrywa różnice między płciami oraz niemożność posiadania obu płci i obu rodziców – druga strata. Tym stratom towarzyszy frustracja, wściekłość, pierwotna forma depresji, a uczucia te pozostawiają w osobowości ślad w postaci zawiłego splątania sił miłości i nienawiści.

 

Liczne przykłady kliniczne ilustrują to, jak próby rozwiązania tych nieuniknionych traum są rozgrywane w życiu dorosłym. Część I poświęcona jest zaniedbanemu tematowi kobiecości i seksualności, a szczególnie homoseksualnym komponentom kobiecej seksualności. W Części II Autorka przygląda się inspiracji i zahamowaniu w procesie twórczym. W Części III McDougall wraca do tematu jednej z wcześniejszych książek (Teatry ciała), czyli do zjawisk psychosomatycznych, poprzez które ciało odgrywa prewerbalne konflikty seksualne. Część IV jest najbardziej innowacyjna. Autorka wprowadza pojęcie „neoseksualności” na opisanie dewiacyjnych wersji hetero- i homoseksualności, a także analizuje rozmaite relacje perwersyjne. Wątek ten podejmuje w Części V, gdzie snuje rozważania nad skłonnościami do perwersji w różnych szkołach myśli psychoanalitycznej.


Joyce McDougall
(1920–2011) była znaną i cenioną psychoanalityczką i superwizorką w Paryskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, autorką licznych książek i artykułów.

 Spis treści

Prolog
Seksualność w poszukiwaniu rozwiązań: niekończąca się pogoń?

I. Kobiecość i seksualność

1. Homoseksualne komponenty kobiecej seksualności

2. Kobieta analityk i kobieta pacjent

3. Seksualność kobieca: główne wątki i odmiany

II. Seksualność i kreatywność

4. Seksualność a proces twórczy

5. Kreatywność a identyfikacje dwupłciowe

6. Trauma a kreatywność

III. Seks i ciało

7. Archaiczne seksualności i związki ciała z psychiką

8. Zapachowe self i skórne self

9. Od milczenia ciała do słów psychiki

IV. Dewiacje pożądania

10. Rozwiązania neoseksualne

11. Neopotrzeby i uzależniające rodzaje seksualności

12. Dewiacje seksualne a przetrwanie psychiczne

V. Psychoanaliza na kozetce

13. Dewiacje postawy psychoanalitycznej

14. Poszukiwanie nowych paradygmatów poza psychoanalitycznymi sektami