Ingenium PNP ...

Tytuł: Pomiędzy umysłem i mózgiem
Modele umysłu i modele w umyśleTytuł oryginału: Between Mind and Brain.
Models of the Mind and Models in the Mind

autor: Ronald Britton

Stron: 186

Oprawa twarda

ISBN: 978–83–62651–39-9
Cena: 59,00 zł (w tym 5% VAT)

_____________________________________________________________________________________

Spis treści

Podziękowania
O Autorze
Wprowadzenie
Rozdział 1
Pomiędzy umysłem i mózgiem
Rozdział 2
Czy umysł ma znaczenie?
Rozdział 3
Czy istnieje jakiś system w systemie nśw?
Rozdział 4
Naturalna historia umysłu
Rozdział 5
Przekonania naturalne, nienaturalne i nadnaturalne
Rozdział 6
Modele umysłu i modele w umyśle
Rozdział 7
Mity jako modele
Rozdział 8
Model trójkątny
Rozdział 9
Religijny fanatyzm i ideologiczne ludobójstwo
Rozdział 10
Zerwanie połączeń
Rozdział 11
Co zmieniło stworzoną przez Frankensteina istotę w potwora?
Rozdział 12
Kaznodzieja, poeta i psychoanalityk
Wnioski
Bibliografia

 

 

 

_________________________________________________________________________________

O Autorze

Ronald Britton to znany autor psychoanalityczny, który często wygłasza wykłady w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Był prezesem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i wiceprezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego (International Psychoanalytical Association – IPA). Interesuje go głównie praca kliniczna, ale zajmują także powiązania psychoanalizy z literaturą, filozofią oraz teologią. W roku 2013 otrzymał Nagrodę IPA za Wybitne Osiągnięcia Naukowe, a w roku 2014 Nagrodę Sigourey za Wybitny Wkład do Psychoanalizy.  


Ronald Britton, jeden z najciekawszych współczesnych autorów psychoanalitycznych, z wielką swobodą porusza się między praktyką kliniczną i filozofią, literaturą i neurobiologią, odsłaniając najgłębsze poziomy naszego życia psychicznego – modele mentalne i proces nieświadomego nadawania znaczeń. Rozwój nauki w wiekach XX i XXI  – szczególnie fizyki i biologii kwantowej, lingwistyki, neurobiologii – pociąga za sobą konieczność opracowania nowej psychoanalitycznej wizji ludzkiego umysłu i zachowań przedstawicieli naszego gatunku. Britton odważnie bada te obszary i wskazuje kierunek dalszych dociekań. Odwołuje się do dokonań wielkich twórców psychoanalizy – Freuda, Klein, Biona – korzysta też z intelektualnej spuścizny europejskich filozofów (Hume, Locke, Kant, Russell) i naszego dziedzictwa literackiego (Milton, Blake, Coleridge, Wordsworth, Mary Shelley). W tej niezwykłej książce Autor porusza wiele tematów, przystępnie objaśniając złożone koncepcje psychoanalityczne, filozoficzne i naukowe. Omówienie roli, jaką w naszym życiu odgrywają przekonania naturalne, nienaturalne i nadnaturalne, wszechobecności nieświadomych fantazji w naszych myślach i obrazie świata zaciekawi zarówno specjalistów w dziedzinie psychoterapii, jak i wszystkich czytelników zainteresowanych tajemnicami ludzkiego umysłu.