Ingenium PPD ...

Tytuł: Przeniesienie i przeciwprzeniesienie dzisiaj

Tytuł oryginału:Transference and Countertransference Today.
Pod redakcją: Roberta Oelsnera

Przekład: Danuta GolecStron: 368

Oprawa twarda

ISBN: 978-83-62651-94-8

Cena: 100 zł (95,24zł +5%VAT)

 

Spis treści

O autorach
Słowo wstępne
Cláudio Laks Eizirik
Podziękowania
Wprowadzenie

1. Uwagi na temat przeciwprzeniesienia jako narzędzia technicznego
Komunikat wstępny
Heinrich Racker

2. Przeniesienie–przeciwprzeniesienie Świadectwo
R. Horacio Etchegoyen

3. „Może niech ich pani zapyta”
Pozycja przeciwprzeniesieniowa na rozstaju dróg
Haydée Faimberg

4. Przeciwprzeniesienie
Współczesne podejście z regionu La Plata
Abel Fainstein

5. Przeciwprzeniesienie Freuda?
Przegląd historii przypadków w świetle współczesnego rozumienia
przeniesienia i przeciwprzeniesienia
R.D. Hinshelwood

6. Błędne mniemania, odegranie i interpretacja
Heinz Weiss

7. Przeniesienie na kozetce
Alessandra Lemma

8. Kilka refleksji na temat przeniesienia i przeciwprzeniesienia
Wpływy przemocy społeczno-politycznej na dzieci, analityków
i proces psychoanalityczny
Yolanda Gampel

9. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w analizie dzieci
Mirta Berman-Oelsner

10. Psychoanalityczne przymierze
„Ofiara z ludzi” jako ukryty porządek przeniesienia ↔ przeciwprzeniesienia
James S. Grotstein

11. Przeniesienie czy cezura?
Arnaldo Chuster

12. Przeniesienie z chwili na chwilę
Analiza analizy
Robert Oelsner

13. Niewerbalne wskazówki w wymianie przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej
Rozważania nad ich rolą w procesie analitycznym
Theodore J. Jacobs

14. Autorefleksyjne uczestniczenie analityka
i matryca przeniesienia–przeciwprzeniesienia
Steven Cooper

15. Odwracanie ról i dysocjacja self
Analiza nieco pomijanej dynamiki przeniesienia–przeciwprzeniesienia
Franco Borgogno, Massimo Vigna-Taglianti

16. Psychoanaliza i maszyna wpływu
Psychoanaliza jako maszyna wpływu
Adrienne Harris

17.Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w pracy
z pacjentami chorymi somatycznie Marilia Aisenstein

 

 

 

Robert Oelsner zebrał w tym tomie eseje 17 wybitnych analityczek i analityków z Europy, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Wszyscy oni z uwagą obserwują pole, jakie powstaje w wyniku spotkania pacjenta i terapeuty, odkładając na bok podziały między różnymi szkołami myśli psychoanalitycznej. Powstał zbiór współczesnych tekstów poświęconych dwóm wzajemnie powiązanym zjawiskom – przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu – fundamentalnym procesom wpisanym w terapię psychoanalityczną. Autorzy piszą w sposób klarowny, a rozważania ilustrują bogatym i poruszającym materiałem klinicznym.

Książka okaże się niezbędną lekturą dla wszystkich, którzy uczą się zawodu psychoterapeuty i pragną lepiej zrozumieć fascynujące zjawisko nieświadomej komunikacji zachodzącej w kontakcie z pacjentem. Redaktor tomu pisze we Wprowadzeniu: „Mam nadzieję, że lektura tekstów zgromadzonych w tej książce przyczyni się do pogłębienia wiedzy o tym, co dzieje się w naszych umysłach, i do lepszego zrozumienia pracy z pacjentami, przede wszystkim jednak do lepszego zrozumienia różnych języków, jakimi analitycy mówią, i różnych sposobów myślenia, aby wszyscy mogli z tego skorzystać”.

 

 

Kiedy czytam taką książkę jak Przeniesienie i przeciwprzeniesienie dzisiaj, upewniam się, że kryzys nie dotyka naszej dyscypliny. W tym tomie odnajdujemy uważną i szczegółową analizę dwóch najbardziej istotnych – jak dowiedziono – pojęć analitycznych. Mamy możliwość obserwowania ich ciągłej ewolucji w różnych ujęciach teoretycznych, a jednocześnie zyskujemy szanse dowiedzenia się o rozmaitych sposobach rozumienia i wykorzystywania ich w gabinetach. Moim zdaniem pozostajemy dłużnikami Roberta Oelsnera i jego współpracowników, autorów tego niezwykłego dzieła stanowiącego doskonałą ilustrację tego, że psychoanaliza jest i pozostaje żywą i twórczą pracą, która trwa.

(Cláudio Laks Eizirik, Słowo wstępne)