Ingenium Przekonanie

Tytuł: Przekonanie i wyobrażenie
Dociekania psychoanalityczne,

Tytuł oryginału: Belief and Imagination. Explorations in Psychoanalysis,

Autor: Ronald Britton


Przekład: Danuta Golec, Lech Kalita


Stron: 303

Oprawa twarda

ISBN: 978-83-62651-86-3
Cena: 84 zł (w tym 5% VAT)--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spis treści

Podziękowania
Wprowadzenie

1 Przekonanie i rzeczywistość psychiczna
2 Nazywanie i pomieszczanie
3 Sytuacja edypalna w pozycji depresyjnej
4 Subiektywność, obiektywność i przestrzeń trójkątna
5 Zawieszenie przekonania i syndrom „jak gdyby”
6 Przed i po pozycji depresyjnej Ps(n)→D(n)→Ps(n+1)
7 Beztroska w analizie i w życiu codziennym
8 Intuicja analityka – wybrany fakt czy przesadnie ceniona idea?
9 Sny na jawie, fantazja i beletrystyka
10 Inny pokój i przestrzeń poezji
11 Wordsworth – utrata obecności i obecność utraty
12 Lęk egzystencjalny – Elegie duinejskie Rilkego
13 Destrukcyjny narcyzm w dziełach Miltona czy prawdziwe self w pismach Blake’a?
14 William Blake i narcyzm epistemiczny
15 Lęk publikacyjny

Bibliografia

 

 

 

 

Opublikowana pod koniec XX wieku klasyczna już książka Ronalda Brittona powstała na bazie artykułów pisanych na przestrzeni kilkunastu lat oraz rozważań nad powiązaniami nieświadomych fantazji i przekonań z rzeczywistością psychiczną. W wielu rozdziałach czytelnik znajdzie opisy rozmaitych aspektów przekonań, ich konsekwencji i powikłań, z którymi autor zetknął się w swojej pracy klinicznej. Równie ciekawe jak odniesienia do przykładów klinicznych są wnikliwe rozważania literackie. Britton analizuje powiązania między rzeczywistością psychiczną i beletrystyką, stawiając tezę, że niektóre utwory literackie to forma poszukiwania prawdy, z kolei inne tej prawdy unikają. W kilku rozdziałach zapoznaje nas z tym, jak kwestie przekonań i rzeczywistości eksplorowali – w swojej twórczości i w obszarze własnej psychiki – tacy wybitni poeci, jak Wordsworth, Rilke, Milton i Blake.


Przekonanie to nieświadoma fantazja, która zyskuje cechy obiektu psychicznego, zaś wiara to forma relacji z obiektem. Przekonanie jako akt jest w obszarze wiedzy tym samym, czym przywiązanie w obszarze miłości. Język przekonania odwołuje się do języka relacji. Żywimy przekonania lub im ulegamy; trzymamy się ich i porzucamy je; czasami mamy poczucie, że je zdradzamy. Zdarza się, że przekonanie zdobywa nad nami władzę, zniewala nas, prześladuje lub nad nami dominuje. Z przekonaniami, do których jesteśmy głęboko przywiązani, rozstajemy się podobnie jak z bliskimi relacjami – jedynie drogą żałoby. Z moich obserwacji wynika, że ludzie, którym trudno rozstać się z obiektami, mają też trudności z rozstaniem się z przekonaniami.

(fragm. Rozdziału 1)


Ronald Britton – analityk szkoleniowy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, ceniony autor książek z dziedziny psychoanalizy. Pełnił funkcję prezesa Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego. W swoich pracach wiele uwagi poświęca zagadnieniom klinicznym, ale interesują go także związki psychoanalizy z literaturą, filozofią i teologią. Nakładem Oficyny Ingenium ukazały się dwie książki tego autora: Seks, śmierć i superego oraz Pomiędzy umysłem i mózgiem, zaś kilka klasycznych artykułów zamieszczono w tomach Kompleks Edypa dzisiaj oraz Kliniczne wykłady na temat teorii Klein i teorii Biona.