Ingenium O uczeniu się ... Ciąg dalszy

Tytuł: O Rozwoju Umysłu

--------------------------------------------------------------------------------------
Autor: Lia Pistiner de Cortiñas

Tytuł oryginału: Sobre el crecimento mental: las ideas de Bion que transforman la clinica psicoanalitica


-----------------------------------------------------------------------------
Przekład: Danuta Golec


Stron: 255

Oprawa twarda

ISBN: 978-83-62651-57-3
Cena: 65 zł (w tym 5% VAT)


Spis treści

-----------------------------------------------------------------------------
Podziękowania O Autorce

Wstęp

Wprowadzenie

Spektrum pozazmysłowe i podzmysłowe – poszerzenie psychoanalitycznej mapy umysłu

Bion – myśliciel i jego dzieło

Różnicowanie psychotycznej i niepsychotycznej części osobowości

Identyfikacja projekcyjna – realistyczna, komunikacyjna i nadmierna

Film Pi jako materiał kliniczny – ilustracja rozważań z Rozdziału

Źródła i natura myślenia

Dwunastu gniewnych ludzi – filmowa ilustracja rozważań na temat źródeł i natury myśli

Uczenie się na podstawie doświadczenia – funkcja alfa i zamyślenie

Matryca funkcji myślenia – mity, marzenia senne i modele

Funkcja snów i mitów jako narzędzi do badania życia psychicznego

Teoria poznania–śnienia–myślenia – połączenia emocjonalne i relacja pomieszczające–pomieszczane

Przekształcenia

Różnica między reparacją i przekształceniem

Tropizmy i rozwój umysłu

Bibliografia

 
    

Freud nakreślił nowe mapy umysłu i rozszerzył ich rozumienie, uwzględniając obszar nieświadomy. Klein podjęła próbę poznania emocjonalnego życia niemowląt. Pisząc tę książkę, starałam się pójść za wskazówką Biona, który twierdził, iż znana nam psychoanaliza to jedynie pasek na skórze tygrysa albo narzędzie tak prymitywne jak laska niewidomego, która do jakiegoś stopnia poszerza jego pole percepcji, ale nadal pozostawia go błądzącego w mroku. Koncepcje Biona wniosły coś więcej niż dodanie kolejnego paska na skórze tygrysa. Autorowi temu zawdzięczamy – oprócz innych rzeczy – dociekania psychoanalityczne nad funkcjami myślenia i możliwość ich poznania oraz sformułowaną pod koniec życia tezę, iż leczenie psychoanalityczne polega nie tylko na poznawaniu siebie, ale także na rozwoju umysłu, co oznacza stawanie się sobą, stawanie się jednym ze sobą. (fragm. Wprowadzenia) Wilfred Bion opracował wiele innowacyjnych, wręcz rewolucyjnych koncepcji psychoanalitycznych, które otwierają możliwości pracy z pacjentami głębiej zaburzonymi i dają dostęp do zjawisk do tej pory wymykających się rozumieniu. Studiowanie prac Biona nastręcza jednak wiele trudności, które są następstwem zarówno złożoności myśli autora, jak i stylu ich prezentowania. Lia Pistiner de Cortinas te trudności uwzględnia. Po rozdziałach poświęconych różnym aspektom teorii Biona następują takie, w których autorka ilustruje wcześniejsze abstrakcyjne rozważania przykładami filmowymi: Pi, Dwunastu gniewnych ludzi, Tam, gdzie rosną poziomki. W ostatnich latach nakładem Oficyny Ingenium ukazały się polskie tłumaczenia najważniejszych prac Wilfreda Biona. Niniejsza książka okaże się pomocna w procesie studiowania teorii tego autora i odnoszenia ich do codziennej praktyki klinicznej. Lia Pistiner de Cortinas – analityczka szkoleniowa Argentyńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i członkini International Psychoanalytical Association. Wykłada na wydziale psychologii uniwersytetu w Buenos Aires, prowadzi też seminaria na temat prac Biona oraz teorii praktyki psychoanalitycznej. Jest autorką książek: The Aesthetic Dimension of the Mind: Variations on a Theme of Bion oraz Autismo: Una Perspectiva Psicoanalitica, a także licznych artykułów.