Ingenium Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym

Tytuł: Nieświadomość w życiu społecznym i politycznym

Pod redakcją: Davida Morgana

Tytuł oryginału:
The Unconscious in Social and Political Life.


__________________________________ Przekład:
Danuta Golec
Antoni Kaja
Katarzyna Okoń


Stron: 352

Oprawa twarda

ISBN: 978-83-62651-70-2
Cena: 79 zł (w tym 5% VAT)

Spis treści
Pozwolenia
Podziękowania
O autorach
Słowo wstępne
Wprowadzenie
1 Gdzie się podziali wszyscy dorośli? - Philip Stokoe
2 Umysł demokratyczny - Christopher Bollas
3 Jak rozumieć prawicowy populizm - Michael Rustin
4 Europa w straszliwych latach – dynamika odmienności i uprzedzeń - Jonathan Sklar
5 Neoliberalizm jest szkodliwy dla zdrowia psychicznego - David Bell
6 Tolerowanie obcych - Roger Kennedy
7 Zapalna identyfikacja projekcyjna w fundamentalistycznym terroryzmie religijnym i ekonomicznym - David Morgan
8 Psychoanaliza i relacje palestyńsko-izraelskie – osobisty punkt widzenia - M. Fakhry Davids
9 Psychoanaliza i feminizm – podejście współczesne - Ruth McCall
10 Refleksja czy działanie – góra z górą się nie zejdzie - Robert D. Hinshelwood
11 „Trzymajmy się razem” mit polityki zaciskania pasa - Renée Danziger
12 Psychopolityka dekownika - Josh Cohen
13 Kryzys klimatyczny – wymiar moralny - Sally Weintrobe
14 Opieka nad trudnymi dziećmi – psychoanaliza, polityka społeczna i „sektor socjalny” - Steven Groarke

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta doskonała książka to lektura obowiązkowa dla analityków oraz czytelników
pragnących zrozumieć nasz niespokojny świat współczesny. Jej redaktor, David
Morgan, pisze, że powstała ona na podstawie cyklu seminariów zatytułowanych
„Umysł polityczny”, prowadzonych w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym
od roku 2015. Sukces tego przedsięwzięcia napawa nadzieją. […]
Autorzy kolejnych rozdziałów analizują między innymi takie tematy jak
demokratyczny stan umysłu, fanatyzm, prawicowy populizm, neoliberalizm
czy terroryzm. Znajdziemy w tym tomie także teksty poświęcone perspektywie
feministycznej oraz moralnym wymiarom zmian klimatycznych.
Jak dowodzi tytuł, głównym zadaniem przyświecającym autorom niniejszego
tomu była próba szukania nieświadomych wymiarów wspomnianych zjawisk.
Udało się zrealizować ten cel, a tym samym podważyć przekonanie dominujące
nie tylko w psychoanalizie, ale także w całym społeczeństwie – że osoby
zainteresowane polityką zasługują, w najlepszym przypadku, na nieufność.
Dr Virginia Ungar
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego

Nie odbieram religii i filozofii ich głębokiej mądrości, ale moim zdaniem
psychoanaliza wnosi unikalny wkład, a mianowicie podejmuje próby
zrozumienia mechanizmów nieświadomych i powiązań tych nieznanych wpływów
z podejmowanymi przez nas działaniami. […]
Jeżeli mamy uczyć się na podstawie historii zamiast być skazanymi na wieczne
jej powtarzanie, musimy zrozumieć, co zmusza nas do ciągłego ponawiania
destrukcyjnych poczynań, które mogą doprowadzić do naszego upadku.
Możliwość zrozumienia nieświadomych motywów uznaję za osiągnięcie
ewolucyjne i rewolucyjne. Może ono zawrócić ludzkość z drogi wiodącej do
nieuchronnego zatracenia, tak przekonująco opisanej przez Freuda, na którą stale
wkraczamy i nią podążamy.
David Morgan (Wprowadzenie)

.