Ingenium Kliniczne wykłady ...

Tytuł: Kliniczne wykłady na temat teorii Klein i teorii Biona
Pod redakcją: Robina Andersona

Tytuł oryginału: Clinical Lectures on Klein and Bion


Przekład: D. Golec, L. Kalita, M. Kruszyńska-Mąka


Stron: 160

Oprawa miękka

ISBN: 978-83-62651-45-0
Cena: 49 zł (w tym 5% VAT)





Spis treści

1. Analiza dzieci i koncepcja nieświadomej fantazji
Patricia Daniel

2. Wyłanianie się wczesnych relacji z obiektem w settingu psychoanalitycznym
Irma Brenman Pick

3. Sytuacja edypalna i pozycja depresyjna
Ronald Britton

4. Równowaga między pozycją paranoidalno-schizoidalną a pozycją depresyjną
John Steiner

5. Identyfikacja projekcyjna w doświadczeniu klinicznym
Elizabeth Bott Spillius

6. Rozszczepienie i identyfikacja projekcyjna
Michael Feldman

7. Psychoza: niemyślenie w dziwacznym świecie
Edna O’Shaughnessy

8. Utrzymywanie w umyśle
Ronald Britton

9. Tak jakby: zjawisko nieuczenia się
Ruth Riesenberg Malcolm

-------------------------------------------------------------------

 
    Na tę książkę składa się dziewięć tekstów wygłoszonych podczas wykładów otwartych, które miały 
przybliżyć szerszemu gronu słuchaczy niektóre osiągnięcia myśli i praktyki psychoanalitycznej. Można 
powiedzieć, że miały one "popularyzować" psychoanalizę. 
    Popularyzacja bywa uproszczeniem. Można wygłosić "Osiem prostych, bezbolesnych wykładów na 
temat teorii Klein i teorii Biona". Wystarczy spłycić niepokojące odkrycia, myśli głębokie i złożone 
rozcieńczyć na tyle, by udało się przedstawić je w formie łatwo zrozumiałej i możliwej do przyjęcia.
    Redaktor i autorzy rozdziałów tej książki postawili sobie znacznie trudniejsze zadanie, polegające 
na przedstawieniu teorii w sposób zrozumiały bez ogołacania ich ze znaczeń. Nie mówią do słuchaczy 
ex cathedra, ale zachęcają ich do tego, by uczestniczyli w niektórych doświadczeniach autorów. Prace 
Klein i Biona traktują z szacunkiem i uczciwie: nie pomijają wątków budzących niepokój i nie czynią 
treści głębokich i złożonych powierzchownymi lub prostymi. 
    Autor każdego z rozdziałów podaje krótkie teoretyczne sformułowanie pojęcia, które zamierza omówić, 
a następnie szczegółowo prezentuje to, jak używa go w pracy. Przekonanie słuchaczy o wiarygodności tych 
pojęć nie będzie wynikiem trafności argumentów, ale zależne będzie od tego, jakie wrażenie wywrze na nich 
praca prezentowana przez psychoanalityka. Słuchacz lub Czytelnik sam wyciąga wnioski.
    Czytelnik, po zapoznaniu się z obszernym Wprowadzeniem, w Rozdziale 1 poznaje Kleinowskie rozumienie 
pojęcia nieświadomej fantazji, kluczowe dla całej jej pracy. Kolejni autorzy przedstawiają następne ważne 
idee opracowane przez Klein. W sześciu rozdziałach poświęconych teorii Klein nie tylko w klarowny sposób 
poznajemy znaczenie i wagę tych pojęć, ale także to, jak je wzbogacono i jak ewoluowały od czasu, gdy Klein 
przedstawiła je po raz pierwszy. Na przykład nieomal we wszystkich rozdziałach autorzy omawiają niektóre 
aspekty identyfikacji projekcyjnej - mechanizmu, który Klein opisuje jedynie w kilku wersach artykułu 
"Uwagi na temat niektórych mechanizmów schizoidalnych". 
    W trzech rozdziałach poświęconych teorii Biona Czytelnik śledzi rozwój Kleinowskiej idei identyfikacji 
projekcyjnej i to, jak zasiliły one Bionowską teorię pomieszczającego-pomieszczanego oraz jego badania 
nad całym obszarem ludzkiej zdolności myślenia, a także różnicowanie funkcjonowania psychotycznego 
i niepsychotycznego, które w dużym stopniu wiąże się z tą interakcją. Autor każdego z rozdziałów wskazuje 
na inny aspekt tego, czym jest życie w świecie szaleństwa. Podobnie jak w przypadku rozdziałów poświęconych 
teorii Klein autorzy nie próbują przedstawić uproszczonej wersji prac Biona. Zamiast tego zapraszają nas do 
swych gabinetów i pozwalają zerknąć na świat ich pacjentów, a także dowiedzieć się, jak analitycy ten świat 
rozumieją - dzięki myślom Biona. Każdy z autorów prezentuje własne indywidualne podejście i poszerza 
prace Klein i Biona.
Hanna Segal