Ingenium KPP nastolatków z deprasją
Tytuł: KPP nastolatków z depresją
Podręcznik terapeutyczny,


Pod redakcją: Jocelyn Catty

Tytuł oryginału: Short-Term Psychoanalytic Psychotherapy for Adolescents with Depression,Przekład: Danuta Golec, Katarzyna Okoń


Stron: 276

Oprawa twarda

ISBN: 978-83-62651-84-9
Cena: 79 zł (w tym 5% VAT)___________________________________________________________________________________________

 

Spis treści

Słowo wstępne do wydania polskiego
O redaktorce i autorach
Podziękowania
Przedmowa
Wstęp
Wprowadzenie

1 Psychoanalityczne rozumienie depresji nastolatków
2 Psychoanalityczna psychoterapia dzieci – zasady i dowody
3 Krótkoterminowa psychoterapia psychoanalityczna
nastolatków z depresją – struktura i proces
4 Etapy leczenia w modelu krótkoterminowej psychoterapii
psychoanalitycznej
5 Praca z rodzicami i opiekunami
6 Superwizja w modelu KPP
7 Krótkoterminowa psychoterapia psychoanalityczna
w praktyce klinicznej

Posłowie

Bibliografia

 

 

 

 

Niniejsza książka to coś więcej niż podręcznik. Autorzy przedstawiają podstawowe zasady, cele i techniki krótkoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej nastolatków z depresją, wyniki badań poświęconych terapii psychoanalitycznej oraz szczegółowy opis poszczególnych faz leczenia. Wcześniej jednak omawiają teorię depresji i ukazują ten problem w perspektywie rozwojowej. Zdaniem autorów w psychoanalitycznej pracy z głęboko depresyjnymi nastolatkami należy uwzględniać nie tylko sam problem, ale także zadania rozwojowe okresu dojrzewania, konieczność szukania równowagi między budowaniem dorosłej tożsamości i zachowaniem zaufania do postaci rodzicielskich. Metoda przeznaczona jest do pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu umiarkowanej lub ciężkiej depresji, także z tzw. „beznadziejnymi przypadkami” młodych ludzi, którzy utracili wiarę w świat dorosłych.


W przeciwieństwie do wielu innych metod leczenia młodych osób z depresją KPP przeznaczona jest dla pacjentów z ciężką depresją, kiedy obraz kliniczny komplikują trudności międzypokoleniowe, takie jak choroby psychiczne rodziców czy złożone problemy wynikające z licznych utrat, wczesnej traumy i poważnych zaburzeń rozwoju lub uszkodzonych wzorców rozwoju. […] Podobnie jak w przypadku długoterminowej terapii psychoanalitycznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na relację przeniesieniową z młodym pacjentem oraz na własne przeciwprzeniesienie, dzięki czemu pogłębia rozumienie nieświadomego lęku i fantazji. Praca terapeutyczna zmierza do wykształcenia w młodej osobie zdolności porzucenia zakorzenionych wzorców nawiązywania relacji emocjonalnych, które doprowadziły do depresji. W przeciwieństwie do terapii długoterminowych KPP wykorzystuje element ograniczenia czasowego, by wydobyć kwestie związane z utratą, które warunkują pojawienie się i trwanie depresji.

(fragm. Wprowadzenia)


Duże wrażenie zrobiło na mnie dążenie autorów podręcznika do ustanowienia równowagi pomiędzy realnym procesem terapeutycznym a strukturą, która nadaje mu niezbędne ramy, nie pozbawiając go przy tym swobody. Podobnie widzę użyteczność tego podręcznika, który zawiera konkretne i przydatne wskazówki, a jednocześnie zostawia miejsce dla kreatywności. Autorzy przywołują też wyniki i wnioski z rzetelnych badań, które uwiarygodniają skuteczność opisanych form oddziaływania.

Z pełnym przekonaniem mogę więc zarekomendować tę napisaną bardzo przystępnie książkę wszystkim, którzy chcieliby lepiej zrozumieć fascynującą choć niełatwą materię depresji nastolatków.


dr Anna Bieniek


ordynatorka Oddziału Leczenia Nerwic dla Młodzieży

w ramach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu