Ingenium Kompleks ...
Tytuł: Kompleks Edypa dzisiaj - Implikacje kliniczne.
Tytuł oryginału:
The Oedipus Complex Today - Clinical Implications.
Ronald Britton, Michael Feldman, Edna O'Shaughnessy

Przekład: Danuta GolecStron: 139

Oprawa miękka

ISBN: 978-83-927177-5-1
Cena: 39,90 zł (38zł +5%VAT)Konferencja poświęcona kompleksowi Edypa
zorganizowana we wrześniu 1987 roku przez profesora
Josepha Sandlera z Wydziału Psychoanalizy w University College
of London oraz Ruth Riesenberg-Malcolm, przedstawicielkę
Melanie Klein Trust, okazała się dużym sukcesem; w trzech
prezentowanych referatach tak precyzyjnie omówiono najnowsze
osiągnięcia współczesnego kleinowskiego spojrzenia na kompleks
Edypa, że zarząd Trustu podjął decyzję o publikacji tych tekstów.

By ukazać te poglądy w szerszym kontekście, postanowiliśmy
dołączyć do zbioru artykuł Melanie Klein „Kompleks Edypa
w świetle lęków wczesnodziecięcych” (1945/2007). Poza tym
dr Hanna Segal poszerzyła swoje „Wprowadzenie”, w którym
naświetliła związki prac Melanie Klein z publikacjami
współczesnymi. Podkreśliła także znaczenie innych pism
pokleinowskich, zwłaszcza tych autorstwa Biona.

John Steiner, Słowo wstępne


Autorzy wszystkich rozdziałów nawiązują do fundamentalnych
pojęć opracowanych przez Klein. Jednocześnie znacząco rozwijają
i poszerzają jej idee […]. We wszystkich rozdziałach dostrzegamy
także problematykę techniki i to w tym obszarze miał miejsce
największy postęp od czasów Klein. [...]
W psychoanalizie teoria i technika pozostają ze sobą blisko
powiązane. To wyzwania kliniczne i techniczne skłaniają
psychoanalityków do modyfikowania i udoskonalania teoretycznej
bazy i w ten sposób rozwija się teoria psychoanalityczna. Sądzę,
że w prezentowanych tu rozdziałach dowiedziono witalności
i rozwoju idei Freuda i Klein.

Hanna Segal, WprowadzenieSpis treści

Słowo wstępne - John Steiner

Wprowadzenie - Hanna Segal

Rozdział pierwszy
Kompleks Edypa w świetle lęków wczesnodziecięcych - Melanie Klein

Rozdział drugi
Brakujące połączenie: seksualność rodzicielska
w kompleksie Edypa - Ronald Britton

Rozdział trzeci
Kompleks Edypa: jego przejawy w świecie wewnętrznym
i w sytuacji terapeutycznej - Michael Feldman

Rozdział czwarty
Niewidzialny kompleks Edypa - Edna O’Shaughnessy