Ingenium Czytanie Biona

Tytuł: Czytanie Biona

Autor: Rudi Vermote

Tytuł oryginału:
Reading Bion


__________________________________ Przekład:
Danuta Golec
Zuzanna Jusińska (Wprowadzenie)


Stron: 368

Oprawa twarda

ISBN: 978-83-62651-69-6
Cena: 95 zł (w tym 5% VAT)

Spis treści
Podziękowania
Wstęp do wydania polskiego
Wprowadzenie

Część I Przed cezurą – przekształcenia w wiedzy

1 Biografia, 1897–1966
2 Doświadczenia w grupach i inne prace (1961/2015)
3 Artykuły na temat psychozy (1953–1960)
4 Uczenie się na podstawie doświadczenia (1962b/2011)
5 Elementy psychoanalizy (1963/2012)
6 Przekształcenia (1965/2015)

Część II Po cezurze – przekształcenia w O

Wprowadzenie
7 Biografia, 1967–1979
8 Uwaga i interpretacja (1970/2018)
9 Po namyśle
10 A Memoir of the Future (Wspomnienie przyszłości) (1977)
11 Wykłady, seminaria i krótkie teksty będące przygotowaniami do wykładów (1973–1979)
12 Autobiografia
13 Dalszy rozwój myśli Biona

Podsumowanie

Dodatki
Słuchanie i czytanie Biona (James S. Grotstein)
Moja wdzięczność dla Biona (Antonino Ferro)
Odkrywanie Biona, Osobiste wspomnienie (H.B. Levine)

Bibliografia
Indeks

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilfred R. Bion powszechnie uważany jest za jednego z najbardziej wpływowych i inspirujących
autorów psychoanalitycznych drugiej połowy XX wieku. Punktem wyjścia jego myślenia
teoretycznego i klinicznego były teorie Freuda i Klein. W książce Czytanie Biona śledzimy
ewolucję przełomowych odkryć autora na temat funkcjonowania psychiki, poznajemy
też ich szerszy kontekst.

Rudi Vermote szczegółowo analizuje kolejne prace Biona, prezentując je w porządku
chronologicznym, ogólnie omawia najważniejsze koncepcje autora. Książka składa się
z dwóch części. W pierwszej, „Przekształcenia w Wiedzy”, śledzimy odyseję Biona szukającego
odpowiedzi na to, jak umysł przetwarza treści psychiczne. W części drugiej, „Przekształcenia w O”
dowiadujemy się, jak Bion przedefiniował wcześniej wprowadzone pojęcia, tym razem przyjmując
perspektywę wymiaru nieznanego i niepoznawalnego. Główny tekst wzbogacają zamieszczone
w ramkach i w osobnych rozdziałach informacje biograficzne oraz komentarze na temat naukowych,
artystycznych i filozoficznych odniesień obecnych w pracach Biona.
Każdy, kto zajmuje się ludzkim umysłem, odnajdzie ważne inspiracje w opracowanych przez
Biona teoriach. Wywarły one też znaczący wpływ na psychoanalizę, psychoterapię i rozumienie
psychopatologii. Dzięki opracowaniom tego autora lepiej rozumiemy, czym jest zmiana psychiczna
i kreatywność, a także zjawiska zachodzące w małych i dużych grupach. Odkrywanie wartości tych
koncepcji dla badań w dziedzinie sztuki, literatury, socjologii, religii i ekonomii dopiero się rozpoczęło.
Książka Czytanie Biona okaże się przydatna zarówno dla osób, które dopiero zapoznają się
z pracami tego psychoanalityka, jak i dla doświadczonych profesjonalistów studiujących jego teksty.

Rudi Vermote jest analitykiem szkoleniowym, byłym prezesem Belgijskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego
oraz profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego. Prowadził wykłady i publikował prace poświęcone
spuściźnie Biona. Jest członkiem redakcji International Journal of Psychoanalysis.