Ingenium Psychologia dużej grupy
Tytuł: Budzenie się do życia
W stronę nowej wrażliwości psychoanalitycznej
Autor: Thomas H. Ogden

Tytuł oryginału: Coming to Life in the Consulting Room.
Toward a New Analytic Sensibility


Przekład: Danuta Golec


Stron: 208

Oprawa twarda

ISBN: 978-83-62651-81-8
Cena: 69 zł (w tym 5% VAT)--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spis treści

1 Psychoanaliza ontologiczna albo

„Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz?”

 

2 Poczucie prawdziwości

O artykule Winnicotta „Komunikowanie i niekomunikowanie

jako punkt wyjścia do analizy pewnych przeciwieństw”

 

3 Jak rozmawiam ze swoimi pacjentami

4 Destrukcja przeformułowana na nowo

O artykule Winnicotta „Użycie obiektu

i relacje poprzez identyfikacje”

 

5 Śnienie sesji analitycznej

Esej kliniczny

 

6 Nowe formy myślenia i praktyki analitycznej

Ewolucja analitycznej teorii umysłu

 

7 O języku i prawdzie w psychoanalizie

8 Doświadczenie kontaktu z poezją Roberta

Frosta i Emily Dickinson

 

9 Pisarstwo analityczne jako forma fikcji literackiej

 

 

 

 

 

Ogden inicjuje poszukiwanie nowej wrażliwości psychoanalitycznej, która będzie odpowiedzią na przesunięcie akcentu od psychoanalizy epistemologicznej (związanej z poznawaniem i rozumieniem) do psychoanalizy ontologicznej (związanej z byciem i stawaniem się). Przykładami klinicznymi ilustruje swój styl „śnienia” sesji analitycznej oraz wymyślania psychoanalizy na nowo w pracy z każdym pacjentem. Omawia też przejście od koncepcji umysłu opracowanej przez Freuda, Klein i Fairbairna – którzy traktują umysł jako aparat do myślenia – do tej zaproponowanej przez Winnicotta i Biona, dla których jest on żywym procesem lokującym się w samym akcie doświadczania. Na koniec zaprasza czytelnika, by wspólnie z nim przemierzał te obszary, w których śnienie i doświadczanie, bycie i stawanie się odgrywają najważniejszą rolę. W tym duchu najpierw pisze o doświadczeniu czytania poezji Roberta Frosta i Emily Dickinson, a potem o doświadczeniu pisania analitycznego.


Istotę tego, o czym piszę w tej książce, dobrze wyraża pytanie: „Kim chcesz być, kiedy dorośniesz?”, które tylko pozornie odnosi się do planów zawodowych. Tak naprawdę dotyczy najbardziej zasadniczych aspektów bycia i stawania się osoby: „Kim (jaką osobą) chcesz być teraz, w tym momencie, i do jakiej wersji siebie aspirujesz?”.

(fragm. Wprowadzenia)Thomas H. Ogden – psychoanalityk, autor 12 książek poświęconych psychoanalizie i dwóch powieści. Jego książki przełożono na ponad 20 języków. W 2012 roku został nagrodzony Sigourney Award za wkład w rozwój psychoanalizy.

Nakładem Oficyny Ingenium ukazały się cztery książki tego autora: Ponowne odkrywanie psychoanalizy, Sztuka psychoanalizy, Przeżywanie nieprzeżytego życia oraz Twórcze odczytania.